Logotyp Curie

Så kan antalet djurförsök minska

Här har vi samlat exempel på hur antalet djurförsök kan minskas:

  • Fler forskare som forskar på olika sjukdomar kan dela på samma försöksdjur genom att man tittar på olika organ.
  • Statistiskt beräkna hur många djur som behövs för att se resultat som inte kan bero på slump. Då behöver man inte använda fler djur än så.
  • Använda samma kontrollgrupp av djur för flera olika försök. Kontrollgrupp är en grupp djur som inte får läkemedlet utan används som jämförelse med de som får läkemedlet.
  • Genom internet och databaser kontrollera att försöken inte redan gjorts på annan plats.
  • Mindre stress ger stabilare vetenskapliga resultat och man behöver inte ha med extradjur för att täcka upp för misslyckade försök.

https://djurforsok.info/1093.html