Logotyp Curie

Svårt att ersätta alla djurförsök

De största framstegen inom utveckling av alternativa metoder har hittills inneburit modeller som minskar antalet djur som används i en studie (reduce) eller modeller som förbättras så att djuren som används utsätts för mindre stress och annan påverkan (refine).

Förbjudet att testa på människor

Riskerna med att testa direkt på människor anses vara alldeles för stora, och det är förbjudet i både svensk lag och inom EU.

Djurförsök används till exempel fortfarande när det gäller forskning kring samspelet mellan olika organ i en levande kropp och hur de påverkar varandra i friskt och sjukt tillstånd. Samma sak gäller vid test av substanser som kan bli läkemedel.

Det finns flera drivkrafter för att söka andra alternativ till djurförsök: Det är en etiskt svår fråga, de är dyra och komplicerade att genomföra.

Det sker hela tiden en utveckling på området och många typer av djurförsök har fasats ut på senare år, men till vissa försök finns det fortfarande inga alternativ.

Går inte alltid att ersätta djurförsök

Vissa saker är svåra att forska om på annat sätt än med djurförsök:

  • Man kan följa hela händelseförloppet i en levande kropp. Det är till exempel nödvändigt att studera hur läkemedel sprider sig i kroppen, tas upp, bryts ned och utsöndras.
  • Vissa forskningsfrågor rör en specifik djurart. Vill vi veta hur vargar påverkas av miljögifter är det lämpligt att ta prover från just vargar.
  • Det är vanligt att kartlägga var i kroppen vissa gener aktiveras, till exempel gener som styr vissa sjukdomar, och hur dessa gener påverkar den levande kroppen och ett sjukdomsförlopp. Många läkemedel bygger på kunskapen om hur man kan styra sjukdomsgeners aktivitet.

https://djurforsok.info/1091.html