Logotyp Curie

Genteknik minskar antalet försök med möss

En genteknikmetod kan drastiskt minska det antal möss som behövs för att skapa genetiskt förändrade djur.

Knockouttekniken

För att förstå hur en viss gen fungerar använder forskare sig ofta av den så kallade knockouttekniken. I en knockoutmus har en eller flera gener stängts av och de genförändrade djuren blir sedan modeller för att studera sjukdomar som diabetes eller cancer.

– Problemet med knockout är att det går åt många djur för att avla fram mössen som har den genetiska förändringen i båda kopiorna av DNA. De möss som inte har dubbel uppsättning förändrade gener avlivas ofta utan att användas vidare i forskningen. Om man dessutom vill studera mer än en gen går siffrorna över antalet möss som behövs upp väldigt snabbt, säger Emma Andersson, forskare vid institutionen för cell och molekylärbiologi, Karolinska Institutet.

Syftet med den teknik som hon har tagit fram är att reducera antalet möss som behövs för att skapa en sjukdomsmodell. Med tekniken används ett avväpnat virus som injiceras i fostervattnet hos gravida möss. Viruset fungerar som en vektor och bär med sig en sekvens av en gen och information om hur den nya genen ska kunna fogas in. Viruset för också in ett protein i musen som lyser grönt under UV-lampa. Om det går att se det gröna är det ett kvitto på att viruset har infekterat cellen och den nya genen har förts in.

– Vi gör det här mycket tidigt i fosterutvecklingen, innan fostret har fått formen av en mus. När det är så tidigt kommer vi åt alla celler vi behöver.

Djuren blir modeller för mänsklig sjukdom

Hela ingreppet tar mindre än en halvtimme och under tiden är musmamman smärtbedövad och under narkos. Målet med metoden är till en början forskning på hjärnan. De djur som föds skulle till exempel kunna utveckla sjukdomar som liknar Parkinsons sjukdom, schizofreni eller andra tillstånd som involverar hjärnan.

– Dessa djur blir alltså modeller för en mänsklig sjukdom. Vi behöver göra djurförsök för att studera och förstå sjukdomar och utveckla nya läkemedel. Men det är viktigt att vi inte använder fler djur än vi absolut måste.

https://djurforsok.info/1083.html