Logotyp Curie

Kemiska tester innan djurförsök

Det finns ett stort antal kemiska och biologiska metoder som kan användas innan djurförsök.

High throughput screening, HTS

Inom läkemedelsutvecklingen testas alltid ett nytt läkemedel så mycket som möjligt på kemisk väg innan man ger det till ett djur. Med tekniken high throughput screening, HTS, som innebär att nya läkemedel väljs ut efter vilka egenskaper de uppvisar i en rad snabba kemiska tester, vill man hitta substanser som verkar på rätt ställe i kroppen och som ser ut att ha rätt egenskaper innan man ger det till ett djur.

Även svampar och växter kan användas i en del forskning istället för djur.

https://djurforsok.info/1089.html