Logotyp Curie

Mer kunskap om djuren minskar lidande

Säkrare testresultat, minskat lidande och färre försöksdjur. Det är målet med ett projekt där musens sjukdomar kartläggs.

Musen är det vanligaste djurslaget i medicinsk forskning i Sverige. Många universitet har därför egen avel av de musstammar som används allra mest. Ibland har detta pågått i många år och när man föder upp möss genom avel i generation efter generation finns det risk att det uppstår förändringar i generna. Det innebär också att risken för olika sjukdomar som cancer, njurskador och hjärtfel kan öka.

– Man vet egentligen inte så mycket om vilka sjukdomar som finns i de olika stammarna, säger Veronica Janson, veterinär och forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Hennes forskning kan ändra på det. Hon studerar två av de allra vanligaste musstammarna för att ta reda på om aveln kan ha fört med sig nya sjukdomar. Syftet är att förbättra för framtida forskning med djur.

– Om man vet vad man ska titta efter kan man förebygga sjukdom eller avliva djuren i tid så att de inte lider. Det här är den viktigaste punkten för mig, att förhindra lidandet, säger hon.

Friskare möss leder till färre försök

Med ökad kunskap blir det också möjligt att dra ner på antalet djur som används i djurförsök, menar Veronica Janson. Forskare utgår nämligen ofta från att det behövs några extra djur i varje försök. Då finns det marginaler för att få fram statistiskt säkra resultat från forskningen även om något djur skulle bli sjukt och inte kan räknas in i studien.

– Men om man till exempel vet att de här mössen är friska upp till ett års ålder behöver man inte ha samma säkerhetsmarginal.

Mer information gör det också möjligt att välja en stam som passar försöket bäst redan från början. Det minskar risken att försöken måste göras om på andra stammar.

Om vi kan våra djur bättre får vi bättre forskning.

Hon jämför sitt projekt med de hälsoinventeringar som genomförs på djurhusen med jämna mellanrum. Då undersöks att djuren inte har drabbats av vissa virus, bakterier eller parasiter. Med Veronica Jansons forskning täcks även andra sjukdomar än infektioner in.

Djuren obduceras

I det här projektet får friska möss leva tills de är två år gamla. Djur som blir sjuka innan tvåårsdagen avlivas så snart de visar tecken på sjukdom. Veronica Janson obducerar sedan alla djur. Hon inspekterar organ och vävnader och tar prover. Tanken är att fånga upp så många sjukdomar som möjligt genom att undersöka 75 djur av varje kön och stam från tre olika djurhus.

https://djurforsok.info/1079.html