Logotyp Curie

Kemikalier testas med mänskliga celler

Ett celltest kan kanske göra det möjligt att avgöra hur allergiframkallande en kemikalie är. Målet är att ersätta djurförsök som idag görs på möss.

Lagkrav på testning av nya kemikalier

Många kemikalier kan ge upphov till allergi och hudeksem hos människa. Den europeiska kemikalielagstiftningen Reach ställer krav på att nya kemikalier ska testas innan de börjar användas.

– Det finns redan idag en del djurfria metoder för att testa om en kemikalie kan ge upphov till en allergisk reaktion. Men en svaghet med dem är att de oftast inte säger något om hur stora mängder av kemikalien som behövs, säger Hanna Karlsson, docent i toxikologi vid Karolinska Institutet.

Hanna Karlsson

Hanna Karlsson vill ersätta kemikalietester på djur med ett celltest.

Hon försöker därför att ta fram ett test som kan avgöra kemikaliens potens, eller allergiframkallande förmåga. Metoden innebär att hudceller får bada i näringslösning i en burk. Kemikalien som ska testas droppas i lösningen och forskarna mäter sedan hur mycket av ett visst enzym som frisätts ur hudcellerna. Mängden frisatt enzym tros stå i proportion till hur allergiframkallande kemikalien är.

– Drömmen är att det här ska bli ett validerat testkit som kemikalieindustrin kan köpa och testa olika ämnen på.

Lätta att odla

De celler som finns i testet är mänskliga hudceller av typen keratinocyter. Keratinocyter finns i överhuden, de används ofta i experiment med hudceller och är lätta att odla.

– Det kan hända att det räcker med att testa på keratinocyter. Men det är också möjligt att vi även måste blanda in celler från immunsystemet i testet. En allergisk reaktion sker efter ett samspel mellan hudceller och immunceller. Men det får vi se senare, berättar Hanna Karlsson.

Hon hoppas att hennes metod ska kunna ersätta djurförsök på möss som kallas lymph node assay. Detta djurförsök innebär att kemikalien som ska testas läggs på musens öra. Om det blir en allergisk reaktion börjar immunceller i en lymfkörtel i närheten då att dela på sig. Denna aktivitet mäts och resultatet är ett svar på ett ämnes allergiframkallande aktivitet. Musen avlivas efter försöket.

https://djurforsok.info/1069.html