Logotyp Curie

Apa

Det är i ett fåtal fall nödvändigt att använda apor i djurförsök. De används på grund av sin stora likhet med människan, men det sker bara när alternativa metoder eller andra djurarter inte kan användas.

Nyfikna krabbmakaker

Nyfiken krabbmakak, och nyfikna grannar i bakgrunden. Foto: KMF, KI

Huvudsakligen ingår apor i forskning för att få fram vaccin mot virus som till exempel hiv, samt inom forskning om hjärnans sjukdomar.

Apor är centrala för forskning kring hiv/aids. Det beror på att det bara är människor och vissa apor som blir sjuka av hiv-viruset. Andra djurslag är inte mottagliga för hivinfektion och kan därför inte användas för forskning kring till exempel vaccin mot hiv.

Hjärnan och resten av nervsystemet är mycket väl utvecklat hos apor. Djuren kan därför användas om man behöver forska om till exempel psykiska sjukdomar eller beteenden som liknar människors.

Det är förbjudet i Sverige och EU att utföra djurförsök med människoapor – till exempel schimpanser. Detta är inte heller något som förekommer i Sverige, annat än som rena beteendestudier i djurparker.

 

Tre makaker i bur med halm

Att söka efter mat i halmunderlaget stimulerar. Foto: KMF, KI.

https://djurforsok.info/899.html