Logotyp Curie

Bananfluga

Forskning på bananflugor startade för mer än ett sekel sedan, och denna organism har varit den mest använda djurmodellen för genetik och utvecklingsbiologi.

Bananflugor i närbild

Foto: Urban Friberg, Linköpings universitet

Omfattas av djurskyddslagen

Bananflugor omfattas av djurskyddslagen, men det behövs inte något försöksdjursetiskt tillstånd för att använda bananflugor i forskningen.

Varje år publiceras hundratals till tusentals vetenskapliga artiklar om bananflugor, och vid det här laget ligger den lilla insekten bakom sex Nobelpriser. Varför är flugforskning så populär och viktig?

Lätta att odla

Vilda bananflugor härstammar från Afrika och migrerade till hela världen tillsammans med människor. I början av 1900-talet började vetenskapsmannen Thomas Hunt Morgan att använda bananflugor för att studera evolution. Dessa djur har en kort livscykel och är lätta att odla. Morgan odlade tusentals av dem i sitt labb. En dag såg han en speciell vitögd fluga bland alla vanliga vildtyps flugor med röda ögon. De vita ögonen orsakas av en gen som ligger på en kromosom, och denna ärvs genom generationer. Denna upptäckt var början på modern genetik.

Likheter med människan

Sedan dess har forskare skapat många sofistikerade genetiska verktyg och en stor samling av reagens och dataresurser som delas i flugforskningssamhället. Många experiment som är svåra att göra i en mer komplex djurmodell kan enkelt göras i flugor. Viktigt är att många gener och cellulära processer har bevarats under evolutionen och är väldigt lika mellan flugor och människa. Forskare använder därför flugor för att studera utveckling, fysiologi, beteende, åldrande, biomedicinsk vetenskap, såväl som olika typer av sjukdomar som cancer, och neurodegenerering.

https://djurforsok.info/1541.html