Logotyp Curie

Fågel

Fåglar, framför allt höns och kycklingar, ingår i livsmedelsproduktionen och används som försöksdjur i de sammanhangen.

I forskning om benskörhet har höns använts för ökad kunskap om hur omsättningen av kalcium bidrar till att skapa en stark benstomme.

Inom zoologi (läran om djur) studeras fåglar inom ämnet populationsdynamik, det vill säga studier av hur storleken på flockar av olika djur varierar i förhållande till varandra samt hur de påverkas av yttre faktorer. Forskarna är till exempel intresserade av hur rovdjur påverkar grupper av fåglar, fåglarnas beteende vid häckning, hormoner i samband med fortplantning, revirhävdande och så vidare.

Beteendestörningar hos fåglar studeras

Fåglar som hålls i livsmedelsproduktion och till exempel producerar ägg uppvisar ibland beteendestörningar som exempelvis fjäderplockning. Det innebär att en fågel plockar fjädrar från en annan. Förutom att det orsakar smärta så får också en fjäderlös fågel svårare att hålla värmen. Forskning bedrivs för att studera sådana typer av beteenden, till exempel på genetisk nivå. Syftet är att förstå beteenden vilket i sin tur kan bidra till förändringar som kan öka välfärden för djuren.

https://djurforsok.info/901.html