Logotyp Curie

Får

Får används, liksom kaniner, för att producera antikroppar. Antikropparna används sedan inom forskningen för analyser av olika ämnen och för att ställa diagnoser.

Får i beteshage. Bild från SLU

Foto: SLU

I forskning om graviditet och förlossning har fåret haft en viktig roll, till exempel för att studera hormoner och hur de påverkar dräktighet och förlossning.

https://djurforsok.info/903.html