Logotyp Curie

Fisk

Fisk är en viktig djurart inom forskning kring miljö och miljögifter men även inom biomedicinsk forskning. Går det att använda fisk istället för andra försöksdjur är detta ofta en bra och billig modell.

Miljöforskning med öring

Inom miljöforskning studerar man exempelvis vad som händer med fisk som utsätts för läkemedel eller kemikalier i vattnet. För detta används bland annat öring.

Storspigg ett vanligt modelldjur

Storspigg är en av de fiskarter som används i forskningssammanhang och som lever vilt i Sverige i både söt- och saltvatten. Den är tålig och utför bland annat sitt parningsbeteende på samma sätt i ett akvarium som i vattendrag i naturen. Det gör att den passar som modelldjur.

Person i vit rock med håv vid akvarium

Fisklaboratorium vid Göteborgs universitet

Zebrafisk populärt alternativ

Akvariefisken zebrafisk har blivit ett vanligt försöksdjur som ersatt större och mer komplexa djur i olika forskningsprojekt. Anledningen är att de är lättare att studera och enklare och billigare att ta hand om.

Den lilla tropiska sötvattensfisken som härstammar från Ganges i Indien är både lätt att föda upp och att sköta. En liten fisk är klart billigare och lättare att hantera än ett däggdjur. Den förökar sig rikligare och mycket snabbare. Det som tar flera veckor att hända i en mus, sker på något dygn i en liten fisk. Och det händer direkt under mikroskopet.

Redan på 70-talet fanns forskare som specialiserade sig på att studera zebrafiskar, och idag är den lilla randiga fiskens hela arvsmassa kartlagd. Zebrafiskens gener skiljer sig naturligtvis från människans, men inte mer än att studier av zebrafiskar kan ge viktiga ledtrådar till hur vi fungerar.

Genom att slå på och av enskilda gener hos ett fiskembryo kan forskarna se vad som förändras i utvecklingsprocessen, och sedan pröva om den kunskapen kan tillämpas på människor. På det här viset har man till exempel kunnat kartlägga hur ögats näthinna blir till. Zebrafisken har visat vilka gener det är som styr utvecklingen av stavar och tappar i våra ögon.

2002 skapades de första zebrafiskarna med främmande gener, så kallade transgena individer, och numera publiceras omkring 50 000 artiklar om året där zebrafisken figurerar.

Zebrafisken är också lämplig för studier inom utvecklingsbiologi, det vill säga hur embryon utvecklas till vuxna individer. I sådan forskning är det en fördel att zebrafiskens foster utvecklas utanför honans kropp och att äggen är genomskinliga.

Zebrafiskar i akvarier matas av en robot.

Zebrafiskar vid Karolinska institutet matas av robot.

https://djurforsok.info/905.html

Om zebrafisk

Danio rerio är det vetenskapliga namnet på zebrafisken. Den kan bli upp till åtta centimeter lång. En zebrafiskhona kan lägga 200 till 500 ägg i veckan.