Logotyp Curie

Grodor

Grodor används framför allt för att undersöka hur den tidiga fosterutvecklingen, embryologin, ser ut.

Det är lätt att få grodor att producera ägg och det är också lätt att skörda dem. Dessutom har grodägg bra hållbarhet och kan hanteras under längre tid på laboratoriet än däggdjursceller.

Flera egenskaper gör groddjurs embryon användbara modeller för utveckling av ryggradsdjur:

  • Eftersom de är äggläggande arter kan utvecklingsexperiment utföras före eller direkt efter befruktning.Den embryonala tillväxten och utvecklingen är relativt snabb. Redan inom ett par dagar har ett grodyngel en hel uppsättning av fungerande organ.
  • Leken kan framkallas, vilket gör att forskningen om tidig utveckling kan göras året runt.

Groddjur används också för studier av molekylärgenetiska mekanismer för cellförökning och differentiering i nervsystemet och sensorisk-motorisk integration.

https://djurforsok.info/911.html