Logotyp Curie

Häst

Hästar används sällan som modell för människor men däremot i forskningen om den egna arten.

Hästar. Bild från SLU

Foto: SLU

Hästen är ett försöksdjur i forskningen om hästar, till exempel för att förstå hästens behov och skapa bättre välbefinnande för djuren. Den är också ett försöksdjur inom veterinärmedicinen.

https://djurforsok.info/915.html