Logotyp Curie

Hund

Precis som råttor är hundar vanliga när man testar nya läkemedel. Forskarna tar reda på hur hundarna reagerar på medicinen genom undersökningar av till exempel hjärt-, andnings-, och njurfunktion.

Alla hundar som ska användas i laboratorieförsök ska vara uppfödda för forskningsändamål av särskilda, godkända uppfödare. Detta kallas destinationsuppfödning. Hundarna ska hanteras och hållas i lokaler som är godkända ur djurskyddssynpunkt och det ska enligt lagen finnas en föreståndare som har ansvaret för dem.

Den vanligaste hundrasen inom forskningen är beagle. Hundar har använts i djurförsök under mycket lång tid och mycket är känt om hundarnas normala kroppsfunktioner.

Lär oss om transplantationer

Hundar har betytt mycket för utvecklingen av transplantationskirurgin. De har en storlek som är lämplig för kirurgi, till exempel hjärttransplantation, och som gör att förhållandena liknar de som finns hos människan.

Hundar har också använts vid utvecklingen av hjärtlungmaskinen (som används vid hjärtoperationer) och av dialysmetoden (som används vid njursjukdom).

För hundarnas skull

En stor del av forskningen som görs på hundar är till för att utveckla vacciner och läkemedel till hundar.

https://djurforsok.info/917.html