Logotyp Curie

Kalv

Nötkreatur ingår i livsmedelsproduktionen och djuren är i det sammanhanget försöksdjur för sin egen art. Kalvar har också passande storlek för att utöva kirurgi på.

Kalvar. Bild från SLU

Kalv. Foto: SLU

När det gäller nötkreatur som modell för människan används framför allt kalvar. De har lämplig storlek för att kunna användas inom kirurgi, till exempel vid transplantationer.

Även inom forskningen på dialys (som används vid njursjukdom) och vid utvecklingen av hjärt-lungmaskiner (som används under hjärtoperationer) har kalvar använts.

Kalvserum

Kalvfoster används även för framställning av fetalt kalvserum som sedan används i näringslösningar för cellodlingar och är nödvändigt för att celler ska kunna växa. Fostren som används tas från dräktiga kor i samband med slakt av dessa.

https://djurforsok.info/921.html