Logotyp Curie

Kanin

Ett av kroppens sätt att bekämpa infektioner är att bilda antikroppar som angriper de främmande ämnena. Kanin har stor betydelse i tillverkning av just antikroppar.

Två kaniner i halm

Kaniner. Foto: Lunds universitet

Studier om antikroppar

Inom forskningen används antikroppar bland annat för att kontrollera vilka proteiner som finns i ett prov eller för att diagnostisera en sjukdom.

Kaninen är ett viktigt djur vid tillverkning av antikroppar. Ett främmande ämne sprutas in i djuret som då bildar antikroppar. De tar forskarna sedan till vara ur kaninens blod.

I jämförelse med möss och råttor har kaniner mer blod och producerar därmed mer antikroppar. Det är en anledning till att just kaniner används till detta. Även får och get används inom produktionen av antikroppar.

Ögonforskning

Kaninernas ögon reagerar ofta på samma sätt som människans och det gör att de används i ögonforskningen. Kemikalier och läkemedel kan testas på kaniners ögon eller hud.

https://djurforsok.info/923.html