Logotyp Curie

Katt

Kattens hjärna är väl utforskad och katter används därför för forskning om hur olika delar av hjärnan samverkar. Katthjärnan hjälper oss också att förstå hur kopplingen mellan hjärnan och olika kroppsfunktioner ser ut.

Katt. Bild från Göteborgs universitet

Foto: Göteborgs universitet

Vacciner och läkemedel för katterna själva

En stor del av djurförsöken på katt är till för att utveckla vacciner eller läkemedel till katt.

Forskning om nervsystemet

I forskning för att skapa förståelse för hur hjärnan styr rörelser och hur olika sjukdomar drabbar detta system förekommer ofta katt som försöksdjur. Målet kan vara att hjälpa människor med sjukdomar som stroke och Parkinsons sjukdom.

Anledningen till att just katt använts i sådana försök är att den kunskap som finns idag om nervsystemets funktion till mycket stor del baseras på försök på katt som forskare tidigare genomfört i Sverige och andra länder. Det går då att bygga på tidigare kunskap och antalet djurförsök kan därigenom begränsas avsevärt.

Endast katter från särskilda uppfödare

Vanligtvis används så kallad europeisk korthårig katt, det vill säga bondkatt.

Alla katter som ska användas i laboratorieförsök ska vara uppfödda för forskningsändamål av särskilda, godkända uppfödare. Detta kallas destinationsuppfödning. Katterna ska hanteras och hållas i lokaler som är godkända ur djurskyddssynpunkt och det ska enligt lagen finnas en föreståndare som har ansvaret för dem. Försök på vildfångade eller upphittade katter förekommer inte.

https://djurforsok.info/925.html