Logotyp Curie

Marsvin

Marsvin används mer sällan i djurförsök idag. Tidigare användes de för att diagnostisera infektionssjukdomar. Men för att studera allergisystem och inom hudforskning används de fortfarande.

Studier om allergier och hudforskning

För att diagnostisera infektionssjukdomar tog man prover från sjuka patienter och gav dem till marsvin för att se om de blev sjuka. Detta var dock många år sedan och idag finns det bättre och djurfria metoder för att ställa diagnos. Användningen av marsvin som försöksdjur har bland annat därför också gått ner.

Marsvin har lätt att utveckla allergiliknande reaktioner och används därför för att studera immunsystemet. Marsvinets luftvägar reagerar ungefär på samma sätt som människans när man utsätter djuret för allergiutlösande ämnen. Även huden reagerar på ett liknande sätt som människans hud och marsvinet har därför en plats inom hudforskningen.

Hörsel och C-vitaminbrist studeras på marsvin

Marsvin används också inom forskning på hörsel och hörselnedsättning. Det beror bland annat på att marsvinets inneröra har lämplig storlek för experimenten.

Förutom apor är marsvin de enda försöksdjur som inte själva kan producera C-vitamin. Precis som människor måste de få C-vitamin via maten för att överleva. Detta är en anledning till att C-vitaminbrist kan studeras på marsvin.

https://djurforsok.info/927.html