Logotyp Curie

Rådjur

Mellan 150 och 200 vilda rådjur har ingått i djurförsök i Sverige varje år de senaste åren. Flera av projekten handlar om att förstå fästingburna sjukdomar och nya resultat visar att rådjur kan tvätta ur borreliabakterien ur fästingarna.

En kvinna håller ett rådjurskid i famnen och en annan kvinna tar ett blodprov från djurets ben. En tredje kvinna håller i ett provrör med blod.

Provtagning på ett rådjurskid för att analysera om det har någon fästingburen sjukdom. Foto Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Rådjuret är ett viktigt värddjur för fästingar och spelar därför en roll för spridningen av de sjukdomar som fästingar bär med sig. En av dem är infektionssjukdomen borrelia som kan ge människor problem i nervsystem och leder.

https://djurforsok.info/987.html