Logotyp Curie

Råtta

Vid tester av läkemedel och kemikalier är råttan ett mycket välanvänt djur.

Råtta på hand

Råttor är välkända djur för forskarna. Foto: Göteborgs universitet

Råttor har använts i stor omfattning och under lång tid i forskningen och därför är råttors fysiologi och funktioner mycket väl kända. Hjärnans olika centra är till exempel kartlagda och normala värden för njurarnas, leverns eller hjärtats funktioner finns att hämta i litteraturen. Detta gör det lättare för forskare att fortsätta använda sig av råttor istället för andra djur där det inte finns lika mycket information.

När läkemedel eller kemikalier ska testas får djuren den nya medicinen och sedan mäter forskarna till exempel blodtryck, njurfunktion eller blodets förmåga att levra sig. Man tittar på vad som händer med djuret vid behandling under lång tid, bland annat genom en fullständig genomgång av organens funktion eller genom att kontrollera att det inte bildats tumörer.

Olika råttor för olika sjukdomar

Råttor används också ofta i försök som går ut på att ta reda på hur en process normalt fungerar, till exempel hur blodtrycket regleras eller vilka signaler olika celler sänder ut.

Det finns också flera olika råttmodeller för mänskliga sjukdomar. Vissa råttstammar får till exempel högt blodtryck medan andra har en benägenhet att drabbas av stroke. En särskild variant av råttor får diabetes och en annan sort blir feta. Ytterligare en stam utvecklar inflammation i lederna, artrit, och passar till sådan forskning.

För att studera bentillväxt

Ett annat område där råttan används är vid undersökningar av hur skelettet växer. Människans skelett växer till på längden i särskilda zoner i båda ändarna av varje ben. När vi har uppnått en viss ålder sluter sig tillväxtzonerna så att skelettet inte kan växa mer. Råttor har liknande tillväxtzoner med den skillnaden att de aldrig sluter sig. Det är alltså möjligt att studera bentillväxten under hela råttans livslängd.

Råttan används även en del inom plastikkirurgin när kirurger behöver träna sig i att sy ihop nerver och tunna blodkärl.

Minnesfunktioner

I jämförelse med möss är det också lättare att lära råttor att utföra vissa saker, till exempel att trycka på en pedal för att få en belöning eller att hitta i en labyrint. Råttan kan därför vara lämplig om man vill studera minnesfunktioner och hur de påverkas av läkemedel eller något annat.

https://djurforsok.info/1007.html

Vana vid människor

En viktig egenskap hos råttor är att de har ganska lätt att vänja sig vid människor, de är lätt socialiserade. Djur som är vana att bli hanterade av människor blir mindre stressade vid exempelvis blodprovstagning. Det innebär också att det är mindre risk för att själva blodprovet påverkas av stresshormoner.