Logotyp Curie

Salamander

Regeneration är salamanderns utmärkande bidrag till vetenskapen.

Gulfläckiga salamandrar i vatten.

Gulfläckiga salamandrar i akvarium. Foto: Karolinska Institutet

Det innebär att djuret kan återskapa många vävnadstyper – till och med hela kroppsdelar. Denna unika förmåga har människan vetat om i ett par hundra år, men det har tidigare varit svårt att undersöka de molekylära och cellulära mekanismer som ligger bakom fenomenet.

Salamander används också som djurmodell inom neurovetenskapen på grund av deras stora nervceller och deras förmåga att återskapa vävnad. Denna forskning kan ge svar på hur man kan hjälpa patienter med nervskador eller sjukdomar som bryter ned nerverna.

Groddjuren studeras också för att bättre förstå hur nervsystemet har utvecklats hos djur under evolutionens gång, vilket i sin tur kan ge kunskaper om hur framtida medicinska studier ska designas för bästa resultat.

https://djurforsok.info/933.html