Logotyp Curie
Akvarier med fiskar

Joachim Sturve vid akvarier vid Göteborgs universitet. Foto Johan Winborg.

Miljöforskning med hjälp av fisk

Djurförsök är en möjlighet att undersöka hur kemikalier, läkemedel och gifter påverkar naturen.

Fiskar viktiga för ekosystemen

– Vi människor släpper ut mycket kemikalier och vi har ett ansvar att ta reda på hur det påverkar miljön. Därför är det rätt och nödvändigt att använda djurförsök.

Det säger Joachim Sturve, docent och forskare i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet. Han spårar effekter av föroreningar i naturen med hjälp av djurförsök. Han studerar också på vilket sätt kemikalier påverkar fisk.

­– Fiskar är viktiga för ekosystemen och har stor relevans för samhället. Vi använder fisk som föda. Fiskar är ryggradsdjur och de har cellulära processer som liknar de som finns i människan.

Letar efter biomarkörer

Målet är att hitta så kallade biomarkörer som visar om ett djur är påverkat av kemikalier. En biomarkör kan till exempel vara ett förändrat utryck av gener eller proteiner eller en cellskada. Biomarkören kan vara ett tecken på att fisken håller på att utveckla en sjukdom eller ett förändrat beteende. För att kunna identifiera sådana biomarkörer håller Joachim Sturve fisk i akvarier på laboratoriet. I vattnet tillsätter han kemikalier. Sedan avlivar han fisken och undersöker den.

– Tidigare arbetade forskare mycket med dödliga halter av en kemikalie eller ett läkemedel. Det går vi nu ifrån mer och mer. Vi vill kunna spåra miljögifter innan de finns i så höga halter att de dödar fisken.

Regnbågslax och abborre

Under ett år använder han ungefär 150–200 fiskar för dessa försök. Till stor del handlar det om regnbågslax då det finns mycket kunskap om deras fysiologi och beteende. Även abborre förekommer som försöksdjur.

Biomarkörerna analyseras sedan i fisk som lever fritt i naturen. I en fältstudie följde Joachim Sturve och hans kollegor Östersjöns kust från norr till söder och prover togs från sammanlagt några hundratal abborrar. Även detta är djurförsök som innebar att fisken avlivades. Proverna håller nu på att analyseras för man ska få en bild över fiskhälsan i Östersjön.

Cellstudier för att ersätta djurförsöken

– Djurförsök är nödvändiga men de innebär mycket jobb och kostar mycket, så vi gör också cellstudier och försöker hitta metoder för att ersätta djurförsöken. Men tänk till exempel på hormonstörande ämnen som finns i vår miljö. De påverkar ett djur på så många sätt, i många vävnader. Det är omöjligt att få den komplexiteten i cellstudier.

https://djurforsok.info/802.html