Logotyp Curie

Vilda djur

Även studier av vilda djur klassas som djurförsök. Sådana studier kan ge mer kunskap om hur djuren lever och hur olika miljöfaktorer påverkar dem. Provfiske handlar till exempel om att beskriva hur fisksamhället är sammansatt i olika vattenmiljöer.

Rådjurshona med två kid.

Rådjurshona med två kid. Bägge kiden är märkta och ingår i en ingår i en studie vid SLU i Grimsö. Foto Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Djurförsök används även för att studera samhället och miljön. I Sverige bidrar bland annat djurförsök på vilda djur till kunskap om detta.

– Om syftet är forskning och man på något sätt kommer nära ett djur, tar i ett djur eller går fram till deras bon, då är det ett djurförsök. Men att bara betrakta ett djur på avstånd eller att fotografera ett djur behöver inte räknas som djurförsök, även om syftet är forskning, säger Petter Kjellander, professor i viltekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

För att skydda vilda, hotade arter behövs det forskning. På så sätt kan vi få mer kunskap om hur djuren lever och hur olika miljöfaktorer påverkar dem.

Utbildning och erfarenhet krävs

De personer som utför själva djurförsöken på vilda djur vid SLU är forskare, fältassistenter eller forskningsassistenter.

– Man ska ha studerat teoretiska kurser om bland annat lagstiftning och etik. Vi kräver också att man ska ha gått en kurs om hur man fångar och begränsar vilda djur för att få arbeta med djurförsöken. Under den kursen får man till exempel lära sig att söva hjortar i hägn. Dessutom har vi internutbildningar som anpassas efter vad en person ska arbeta med. En person som ska märka nyfödda rådjurskid får träna på lamm och lära sig praktiska saker som att väga, mäta och märka djuren, berättar Petter Kjellander.

https://djurforsok.info/1323.html

Djurförsöksetisk nämnd

Djurförsök på vilda djur prövas på samma sätt som andra djurförsök av den djurförsöksetiska nämnden.

Läs mer om djurförsöksetiska nämnder