Logotyp Curie

Molecular tracing

Molecular tracing är en metod som kan användas för att undersöka var i kroppen nervceller finns och hur de kommunicerar med varandra.

Kunskapen är viktig för att förstå nervernas och hjärnans funktion och för att få mer information om många sjukdomsprocesser.

Nervceller har en eller flera små utskott som tar emot nervsignaler, en cellkärna i mitten samt ett längre utskott, en axon, som skickar ut nervsignalerna till kroppen eller andra delar av hjärnan.

Bild av hjärnan

Tracing innebär att ett ämne injiceras i djuret. Ämnet måste gå att spåra på något sätt, till exempel med radioaktivitet.

Sedan väntar man, kanske några dagar, medan ämnet förflyttar sig i nervbanan.

Efter avlivning spåras ämnet upp i olika delar av hjärnan. Det är möjligt att se hur det förflyttat sig i nervbanan och därmed dra slutsatser om hur nerverna är placerade och utsträckta i hjärnan.

https://djurforsok.info/853.html