Logotyp Curie

Nationella kommittén

Alla medlemsländer i EU ska ha en särskild nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

I Sverige är det Jordbruksverket som installerar den nationella kommittén i perioder om två år. Kommitténs ledamöter representerar akademin, myndigheter, näringslivet och olika intresseorganisationer.

Kommitténs uppgift:

  • ge råd och stöd till djurskyddsorgan och myndigheter i frågor som rör införskaffande, uppfödning, hållande, skötsel samt etisk prövning och användning av djur i försök
  • stödja djurskyddsorganen i att utbyta information.
  • dela med sig av bästa praxis och samarbeta med andra kommittéer i Europa
  • fungera som styrgrupp till Sveriges 3R-center

https://djurforsok.info/1027.html