Logotyp Curie

Ingen kosmetika är fri från djurförsök

Vill du undvika produkter med djurtestat innehåll? Då har du antagligen en omöjlig uppgift framför dig. Trots att lagen idag inte tillåter undantag är det svårt att få tag i en produkt som framtagen helt utan djurförsök. Praktiskt taget alla produkter innehåller komponenter som har testats på djur.

I mars 2013 inträdde ett förbud mot alla djurförsök inom kosmetikaindustrin. Varken enskilda komponenter eller färdiga produkter får testas på djur. Som konsument kan man lätt tro att produkter man köper nu är fria från djurförsök, men så ser inte verkligheten ut.

Marie Lodén är apotekare och docent i experimentell dermatologi, hon har arbetat i 30 år med att testa om produkter som används på huden är skadliga. Enligt henne innehåller alla produkter på marknaden komponenter som har använts i djurförsök.

– Jag skulle säga att alla produkter som finns på den europeiska marknaden innehåller råvaror som har testats på djur. Ett av de områden där kemikalier främst tas fram för kosmetika är solskyddscrème. Men oftast har ingredienserna inte primärt testats för kosmetika. Av de 20 000 ingredienser som är möjliga kosmetikaingredienser används de flesta även för andra ändamål.

Oklart vilken lagstiftning som gäller

Enligt Karin Gabrielson Morton som är sakkunnig på organisationen Forska Utan Djurförsök, är en av oklarheterna att det inte finns någon riktig distinktion om en råvara faller under kosmetikalagstiftningen eller EUs lagstiftning om kemikalier, REACH. REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation, and restricting of Chemicals) innefattar en central kemikaliemyndighet i EU som samordnar riskbedömning av kemikalier ur hälso- och miljösynpunkt i Europa. Kemikalier som importeras eller tillverkas i EU kan testas på ryggradsdjur, även om ett av lagstiftiningens mål är att minska antalet djurförsök och att främja utvecklingen av alternativa metoder.

– Om en råvara produceras främst för att användas inom kosmetika ska den falla under kosmetikalagstiftningen medan om den faller inom REACH är djurförsök för det mesta ett krav. Det är svårt att göra avvägningen om vilken lagstiftning som ska tillämpas. Oftast får företagen själva ta ett beslut, men vara beredda på att det kan ifrågasättas av tillsynsmyndigheterna, säger hon.

Svårt att kontrollera företagen

När det kommer till kosmetika är det jordbruksverket och läkemedelsverket som har delat ansvar att se till att lagarna följs. Något som är lättare sagt än gjort enligt Gunnar Guzikowski från läkemedelsverket.

– I och med att djurförsöksförbudet just har trätt i kraft är det ingen som riktigt vet hur det ska tillämpas och vi har inte haft något konkret fall att ta tag i än så länge. Även om vår uppgift är att kolla upp djurförsök inom kosmetikabranschen gör vi inga rutinmässiga kontroller. Vi vet ännu inte hur en sådan kontroll skulle kunna göras rent praktiskt.

Problemen med att skilja på kosmetikalagstiftningen och EUs regler om kemikalier vet han inte heller hur man ska rå på.

Andra lagar utanför EU

Om ett företag vill sälja sina produkter på andra marknader än Europa är det även oklart hur reglerna gäller. I andra världsdelar finns det till exempel krav på att djurförsök ska användas.

– Om du säljer en produkt i Kina så kommer myndigheterna där att göra tester på djur eftersom att det är lag där. Om ett företag då vill sälja en produkt i både Sverige och Kina betyder det då att de har brutit mot lagen här? Beroende på hur man tolkar lagen så kan alltså inte företag sälja produkter i till exempel Kina och samtidigt påstå att man inte har djurtestade produkter, berättar Marie Lodén.

En stark markering

Att inga kosmetikaprodukter är fria från djurförsök kanske är en besvikelse för många. Men trots många oklarheter ger de nya lagarna dock mycket positivt enligt Karin Gabrielson Morton.

– Redan innan förbudet trädde i kraft såg vi många positiva effekter. Kosmetikaindustrin har börjat satsa oerhört mycket pengar på alternativa metoder. Resultaten forskare kommer fram till kommer dessutom spilla över inom andra områden så att vi får färre och färre djurförsök. Detta är dessutom en stark markering från politiker. Förr var löften om att göra något åt djurförsök tomma hot, nu är det allvar att djurförsök ska bort.

Text: Samuel Greén

https://djurforsok.info/1243.html