Logotyp Curie
Tre elever och en lärare står och diskuterar

Bild: DepositPhoto

Åsikter om djurförsök

Aktivitetens inriktning: Undersöka och analysera etiska frågor och ta ställning.

Ämne: Religion

Å ena sidan är djurförsök viktiga för att till exempel testa läkemedel så att de inte skadar människor. Å andra sidan menar många att vi har ett ansvar mot djuren – det är inte rätt att låta dem lida för vår skull.

Här ska du ta reda på vilka argument som ligger bakom två olika ståndpunkter om djurförsök. Du ska även analysera vilka värderingar och etiska principer argumenten grundar sig på.

I materialet finns en intervju med Pernilla Nordström, ledamot i Djurens rätts förbundsstyrelse och Lars Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska Institutet. Båda har utgått från etiska argument för att komma fram till helt olika ställningstaganden.

Gör så här

  • Läs igenom artikeln De har olika syn på djurförsök och notera de argument som de två personerna använder för att motivera sina ställningstaganden.
  • Ge exempel på argument som Lars Klareskog använder för att motivera djurförsök.
  • Ge exempel på argument som Pernilla Nordström använder för att förbjuda djurförsök.
  • Välj ett argument från respektive ståndpunkt. Vilka etiska principer och värderingar ligger till grund för argumentet? Pliktetik, konsekvensetik/utilitarism eller sinnelagsetik (gör en sökning på internet om du är osäker på vad de etiska principerna står för). Förklara hur kopplingen ser ut.
  • Vems argument anser du väger tyngst? Motivera ditt ställningstagande.

Arbeta vidare

  • Sök på internet och ta reda på mer de argument som används i debatten om djurförsök. Sök till exempel på dessa hemsidor: Astra Zeneca, Karolinska institutet, Djurens rätt och Forska utan djurförsök.
  • Kan du avgöra vilken/vilka etiska principer som de olika aktörerna lutar sig emot?
  • Vad anser du om de argument som de olika aktörerna använder?
  • Varför tror att frågan om djuretik väcker så starka känslor hos vissa?

https://djurforsok.info/1142.html