Logotyp Curie
Elever i soffa med laptops

Bild: DepositPhoto

Det goda samhället

Aktivitetens inriktning: Resonera kring etiska och moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

Ämne: Religion

I dag handlar våra föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle är kring hur vi ser på människor och mänskliga rättigheter. År 1948 enades FN:s medlemsstater om att skriva under deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det är grunden för ett humanistiskt förhållningssätt. Men vilket förhållningssätt har vi till andra levande varelser? Ju mer vi lär oss om djur och hur de lever och vad de uppfattar kanske föreställningen om människan som den högst stående kommer att ifrågasättas?

Här ska du fundera och resonera kring förutsättningarna för ”det goda samhället”.

Gör så här

  1. Vad är ett gott liv och hur ser det goda samhället ut? Skriv en berättelse där du resonerar kring hur vi ser på människor och djurs rättigheter i framtiden. Läs om människans syn på djurförsök historiskt och tankar kring djurens rätt.
  2. Kommer dessa rättigheter att utökas att gälla även för djur tror du?
  3. Vilka konsekvenser skulle det innebära för vårt vardagsliv, i form av vad vi äter, vad vi har på oss och hur vi behandlar djuren i vårt samhälle? Hur tänker du om hur vi kommer värdera liv i framtidens samhälle?
  4. Skriv din berättelse i form av en essä. Utgå från följande struktur:
  • Rubrik – Visar din frågeställning.
  • Inledning – Kort sammanfattande text om vad du har valt och varför.
  • Text – presentera din frågeställning och besvara den med hjälp av de fakta du samlat in, resonera kring egna tankar och se till att hålla en röd tråd genom texten så att läsaren hänger med i resonemanget.
  • Avslutning – Här besvarar du din frågeställning och resonerar kring olika sätt att tolka svaret. Väv in egna tankar och funderingar kring hur frågeställningen kan utvecklas.

https://djurforsok.info/1148.html