Logotyp Curie
Tre elever vid bord som jobbar tillsammans

Bild: DepositPhoto

Fakta och myter om djurförsök – granska källor

Aktivitetens inriktning: Söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ämne: Naturkunskap

Åsikterna och känslorna kring djurförsök går isär. I det sammanhanget är det spännande att granska de argument och ståndpunkter som används i debatten.

Så resonerar många forskare:

Det är oetiskt att inte göra djurförsök, för utan dem hade vi inga läkemedel.

Så resonerar många som företräder djurens intressen:

”Djur kan känna smärta och lidande och det är därför inte rätt att använda dem i försök”

Nu ska du granska några aktörer med åsikter i frågan.

Gör så här

Du ska göra en granskning av några aktörer och deras syn på djurförsök. Vilken grundinställning har de? Vilka argument använder de och vad är syftet med deras verksamhet?

 1. Gå in på några av hemsidorna vi tipsar om och sök efter texter som handlar om deras syn på djurförsök.
 2. Sammanfatta deras grundläggande ståndpunkt. Är de för eller emot djurförsök? Sammanfatta några av de argument de använder för att motivera ställningstagandet.
 3. Vilken verksamhet bedriver aktören?
 4. Granska aktörernas trovärdighet. Använd de källkritiska frågorna i din granskning:

  Avsändare – Vem har gjort sidan? Är det någon som kan ämnet? Är det någon du litar på? Är det en myndighet, en organisation, ett företag eller en privatperson?

  Syfte – Varför är sidan gjord? Är det för att informera, presentera fakta? Föra att föra fram en åsikt? För att sälja något? För att underhålla

  Beroende – Är hemsidan fristående eller hör den ihop med andra källor? Är informationen från sidan beroende av andra källor?

  Tendens – Finns det värderingar i informationen? Vems intressen företräder sidan? Finns det motstridig information från andra källor? Hur trovärdig är den motstridiga informationen?

 5. Sammanfatta din undersökning genom att presentera din bedömning och din reflektion om innehållets relevans och trovärdighet i två av hemsidorna med olika synsätt på djurförsök.

https://djurforsok.info/1150.html