Logotyp Curie
Tecknad bild på kille som ligger på mage på golvet med laptop framför sig

Bild: DepositPhoto

Uttryck din åsikt – skriv en debattartikel

Aktivitetens inriktning: Analysera djurförsök och argumentera för en ståndpunkt.

Ämne: Samhällskunskap

I en debattartikel argumenterar du för en åsikt i syfte att försöka påverka andra. Det är ett bra sätt att lära sig mer om olika samhällsfrågor och hur du kan använda argument för att övertyga och övertala. Genom att ta använda argument som bygger på fakta och tydliga exempel underbygger du din artikel. Genom att värdera och resonera kring de källor du använder förstärker du ytterligare din framställning.

Gör så här

Använd materialet på djurförsök.info för att bilda dig en grundläggande uppfattning om vad djurförsök är, hur de genomförs och vilka konsekvenser det leder till (för djur och människor).

Bestäm vad du din debattartikel ska handla om. Vad har du för åsikt, och vilka argument vill du föra fram? Välj en tydlig rubrik för din artikel. Här följer några förslag rubriker som du kan använda om du vill.

 • Djurförsök ett nödvändigt ont. Utan djurförsök hade många fått lida!
 • Det här är inte etiskt försvarbart. Djuren har också rättigheter!
 • Satsa mer på alternativa metoder! Nytta mot lidande – vem är det som tjänar på det?

Det här bör din debattartikel innehålla:

 1. Rubrik – En rubrik som visar vad din artikel handlar om.
 2. Inledning – Förklara din ståndpunkt. Börja med att förklara du din ståndpunkt i frågan du valt. Det är just denna åsikt som du ska argumentera för och försöka få andra att hålla med om.
 3. Argumentation – Presentera dina argument och besvara motargument
  Nu har du förklarat din ståndpunkt, nu ska du bevisa att du har rätt! Detta gör du genom att lista dina argument, eller anledningar till varför du tycker som du gör. Bygg dina argument på relevant fakta och egna tankar och åsikter. Besvara även tänkbara motargument, visa att de inte stämmer med hjälp av övertygande argument.
 4. Avslutning – Sammanfatta det viktigaste. Avsluta din debattartikel genom att sammanfatta de viktigaste argumenten och din argumentation.

Arbeta vidare

 • Sök efter andra debattartiklar i ämnet eller angränsande teman.
 • Studera dem, hur är de uppbyggda, vilka argument används, hur har skribenter förankrat sina argument i fakta och teorier?

https://djurforsok.info/1152.html