Logotyp Curie

Alternativa metoder

Med alternativa metoder menas metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök. Detta kallas ofta 3R efter engelskans replace, reduce och refine.

Önskan att minska djurförsök

Idag finns en stark önskan att minska antalet djurförsök. Dels finns det ett politiskt tryck. Många frågar sig om djurförsök alltid är etiskt försvarbara. Men inte minst forskarna själva driver på för att hitta nya sätt att arbeta för att man inte ska behöva använda fler djur än nödvändigt. Ingen forskare vill använda djur i onödan, och dessutom är djurförsök både dyra och tidskrävande.