Logotyp Curie

Etiken kring djurförsök

Vad ger en varelse moralisk status? Är det rätt att utnyttja vissa för att gynna andra? Djurförsök väcker svåra etiska frågor som alla bör ta ställning till. Det finns flera sätt att förhålla sig till djurförsök i forskning. Här har vi samlat exempel på olika synsätt och etiska perspektiv.

Människan har i alla tider utnyttjat djur för sina egna behov, men det är också något som ifrågasatts. Åtminstone sedan djur började användas i vetenskapens tjänst, redan i det antika Grekland. Filosofen Pytagoras menade till exempel att djur och människor var varandras likar. Hans kollega Aristoteles något århundrade senare tyckte precis tvärtom: Människan hade rätt att använda djur som hon bäst ville, för människan besatt ett förnuft som gav henne en särställning.

Det finns hållningar där emellan. Djurförsök öppnar upp mot svårbesvarade och till och med livsavgörande frågor. Vad ger en organism moralisk status? Är det rätt att utnyttja vissa framför andra? Är intelligenta individer mer värda än mindre intelligenta?

OM TEXTEN: "Etiken kring djurförsök" är skriven våren 2022 av Henrik Ahlenius. Han forskar om psykologins och biologins filosofi, normativ etik, vetenskap och filosofi vid Stockholms universitet.

TIPS FRÅN REDAKTIONEN: Du får mest ut av texten på den här sidan om du läser hela avsnittet ”Etiken kring djurförsök” på sajten från början till slut, som en samman­hängande text! Vill du skriva ut texten kan du göra det här.