Logotyp Curie

Djurförsök i forskning

I Sverige används djurförsök för att få ökad kunskap om och förståelse för människan, djuren, samhället och miljön.

För människan

Medicinsk grundforskning handlar om att förstå hur människokroppen fungerar. Målet är att kunna förebygga och behandla sjukdom. Djurförsök är idag en mycket viktig del i medicinsk grundforskning och i forskning om nya läkemedel. Djurförsök är också nödvändiga för att testa säkerheten hos läkemedel innan de ges till människor.

För djuren

Med hjälp av djurförsök kan vi också få ökad kunskap om djurens hälsa, beteenden och sjukdomar. Resultaten kan användas för att öka djurens välfärd, behandla djurs sjukdomar och bidra till att djur får leva i miljöer som passar dem.

För samhället och miljön

Även studier av vilda djur klassas som djurförsök. Sådana studier kan ge mer kunskap om hur djuren lever och hur olika miljöfaktorer påverkar dem. Provfiske är ett exempel.