Logotyp Curie

Tillgänglig­hets­redo­görelse

Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Djurförsök.info uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen i sin nuvarande form publicerades i april 2022.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast i mars 2022.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns!

Formulär på Vetenskapsrådet.se för att rapportera brister i tillgänglighet Länk till annan webbplats.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Under framtagandet av webbplatsen fanns tillgänglighetskrav med redan i ett tidigt stadium. Varje del har sedan testats, både med automatiska tester och manuella.

Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.

https://djurforsok.info/728.html

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Till DIGG Länk till annan webbplats.