Logotyp Curie

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forsknings­finansiär och finansierar forskning inom alla vetenskaps­områden. I vårt uppdrag bevakar vi också vad som händer inom försökdjursfrågor och se till att området utvecklas. Vi har också ett särskilt ansvar att informera om forskningsetik.

Vi ställer krav på forskningen

I en del av den forskning vi finansierar ingår djurförsök som en av metoderna för att svara på forskningsfrågan. Vi ställer då krav på att forskarna följer det som kallas god forskningssed och att etiska tillstånd för exempelvis djurförsök finns på plats innan forskaren påbörjar sin forskning.

Vi jobbar för att hitta metoder som kan ersätta djurförsök

Vetenskapsrådet finansierar även forskning där man försöker få fram metoder som innebär att färre djur används och att djurens lidande minskas. I denna typ av forskning som kallas 3R-forskning försöker man också att hitta metoder som kan ersätta djurförsök. 3R står för Replace, Reduce, Refine (på svenska ersätta, minska och förfina).

Vetenskapsrådet samarbetar med andra myndigheter inom området, främst Sveriges 3R-centrum vid Jordbruksverket, som arbetar med djurens välfärd i fokus och för att färre djur används i försök.

Vi har en expertgrupp som ger oss råd

För att hålla koll på vad som händer inom frågor som rör djurförsök har vi en expertgrupp som ger oss kunskap och råd och hjälper oss att bevaka området i Sverige och internationellt.

https://djurforsok.info/989.html