Logotyp Curie

För samhälle och miljö

Djurförsök används även för att studera samhället och miljön. I Sverige bidrar bland annat djurförsök på vilda djur till kunskap om detta.

Sådana studier kan ge mer kunskap om hur djuren lever och hur olika miljöfaktorer påverkar dem.

Provfiske handlar till exempel om att beskriva hur fisksamhället är sammansatt i olika vattenmiljöer. Informationen används för att ge råd om vilka fiskekvoter som är lämpliga. Syftet kan också vara att kontrollera kvaliteten på vattnet och ekosystemet i en sjö.