Logotyp Curie

Celler

Cellstudier kan vara ett alternativ för att till exempel testa om en kemikalie är giftig eller allergiframkallande.

Många kemikalier kan ge upphov till allergi och hudeksem hos människa. Den europeiska kemikalielagstiftningen Reach ställer krav på att nya kemikalier ska testas innan de börjar användas och tester på celler skulle kunna ge en del av svaren.

Vid cellstudier odlas celler på ett laboratorium. Cellerna kan ursprungligen komma från människor eller från djur. Det kan också handla om olika typer av celler, som leverceller, hudceller eller nervceller. Typen av cell förändrar förutsättningarna för forskningen och möjligheten att kunna använda dem i olika sammanhang.