Logotyp Curie
Elever samarbetar och diskuterar

Foto: Deposit Photo

Lärarhandledningar

Målgruppen för elevaktiviteterna är elever på gymnasieskolan. Övningarna berör ämnena naturkunskap, religion och samhällskunskap. Det finns även några aktiviteter som fungerar alldeles utmärkt att kombinera i flera av dessa ämnen.  

Syftet med studiematerialet är att ge saklig och relevant information om djurförsök och få elever att reflektera kring etiska frågor kring vetenskap och djurförsök.

Övningarna är anpassade till lärandemålen för flertalet kurser inom naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap.

Så är aktiviteterna upplagda

Aktiviteterna i studiematerialet utgår från information som finns här på sajten djurförsök.info. Ofta ska eleverna söka information på sajten och bearbeta den. Några övningar kräver att eleverna söker information från andra källor, jämför och drar slutsatser.

Aktiviteterna under respektive ämne följer alla samma struktur; en kort beskrivning som förklarar syftet och ger bakgrund samt instruktioner. I några övningar ges även tips på vidare arbete och fördjupning.

Fler lektionstips

Sveriges 3R-center erbjuder om forskning och alternativ till djurförsök lektionsförslag.

Lektionerna tar upp bland annat djurförsöksfri forskning, etik och 3R, som handlar om att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Till 3R-centers sida på Gratis i skolan Länk till annan webbplats.