Logotyp Curie

Lunds universitet

Lunds universitet bedriver banbrytande forskning inom en mängd områden.

Universitetets tvärvetenskapliga satsningar inom bland annat klimat- och miljövetenskap, demografi, sjukdomar som cancer och diabetes, samt IT och mobil kommunikation bidrar till att möta de utmaningar som mänskligheten står inför.

Djurförsök används främst inom medicinsk och natuervetenskaplig forskning

Majoriteten av forskningen vid universitetet görs utan att använda djur. Men ibland behövs forskning på djur för att få svar på en vetenskaplig frågeställning. Djurförsök används då främst inom medicinsk och naturvetenskaplig forskning.

  • Inom medicinsk forskning ger djurförsöken oss kunskaper som ännu inte går att uppnå på andra sätt. Kunskaperna ger bättre diagnoser och behandlingar av flera sjukdomar, exempelvis cancer, diabetes, Parkinson, stroke och lungsjukdomar.
  • Inom naturvetenskap ger djurförsöken oss kunskap som leder till bättre djurskydd samt en ökad förståelse av vår livsmiljö och klimat- och miljöpåverkan.

https://djurforsok.info/993.html

Utvecklar nya metoder

Universitetets forskare arbetar ständigt med att utveckla nya metoder som kan förbättra försöksdjursverksamheten och ersätta djurförsök när alternativ finns.

Vid universitetet finns en organisation för försöksdjursfrågor som aktivt arbetar för djurens välbefinnande och skötsel enligt gällande lagstiftning.