Logotyp Curie

Fyra idéer om djurs moraliska status

En första möjlig hållning i detta meningsutbyte är att djur från moralisk synpunkt inte har någon som helst betydelse. Noll och intet. Den motsatta positionen är att människor och djur betyder precis lika mycket. Inte mer, men inte heller mindre. Och mellan dessa två alternativ finns idéer som ger djur moralisk status i mer eller mindre grad.

För att få lite ordning på detta landskap av idéer kan vi kanske formulera fyra olika hållningar och i tur och ordning titta på vad de säger.

  1. Djur har ingen moralisk status, och vårt beteende gentemot dem väcker en moralisk fråga enbart i den mån människans intressen på något sätt påverkas.
  2. Status quo: Djur har en moralisk status som sätter vissa hinder för vad vi får göra mot dem, men deras status är lägre än människans.
  3. Jämlikt hänsynstagande – utmaningen av status quo: Djur med förmåga till negativa eller positiva upplevelser som smärta, stress, lidande respektive njutning, lust och glädje bör få dessa välbefinnandetillstånd vägda med samma moraliska tyngd som motsvarande känslor hos människor.
  4. Grundläggande moraliska rättigheter: Både människor och kännande djur har vissa grundläggande moraliska rättigheter som ger ett så gott som undantagslöst skydd mot att nyttjas för ett större goda (allas bästa).

OM TEXTEN: "Etiken kring djurförsök" är skriven våren 2022 av Henrik Ahlenius. Han forskar om psykologins och biologins filosofi, normativ etik, vetenskap och filosofi vid Stockholms universitet.

TIPS FRÅN REDAKTIONEN: Du får mest ut av texten på den här sidan om du läser hela avsnittet ”Etiken kring djurförsök” på sajten från början till slut, som en samman­hängande text! Vill du skriva ut texten kan du göra det här.