Logotyp Curie
Möss i burar

Burar i ett djurhus. Foto: Göteborgs universitet

Var bor djuren?

Modern djurhållning präglas av stränga regler och strikt hygien. Hur man tar hand om försöksdjur i Sverige har förändrats mycket under de senaste åren.

Djurhus

De flesta svenska universitet har skapat centrala anläggningar där arbetsmiljön prioriteras och djurskydd kan genomföras på ett bra och effektivt sätt. Dessa kallas ofta för djurhus. Hygien är bland det viktigaste när det kommer till den moderna skötseln av försöksdjur. Stora satsningar görs för att skydda hälsan för både människor och djur.

Strikta regler

Det finns strikta regler om hur djuren ska ha det och hur de ska behandlas. Reglerna gäller utrymme, foder och hygien, och där ingår även att djuren ska få stimulans.

Viktigt att djuren trivs

För personalen går mycket av förbättringsarbetet ut på att förhindra allergier med bättre skyddsutrustning och ventilerade lokaler, och på att undvika belastningsskador med tekniska hjälpmedel för lyft och rengöring.

För försöksdjuren görs stora satsningar för att öka den allmänna välfärden. Det finns en stark vetenskaplig drivkraft bakom det: ju mindre stressade djuren är, desto mer pålitliga blir de försök som genomförs. Bland annat ser man till att djuren trivs så bra som möjligt i sin burmiljö, och att de störs av människor så lite som möjligt under dagen.

Två vita råttor i en genomskinlig plastback utan tak

Råttor i typisk "bur" i djurhus. Foto: Göteborgs universitet

Smittskydd

Det är viktigt att skydda djuren mot smitta. Om djuren drabbas av infektioner kan det innebära stora problem, eftersom infektionerna dels kan vara livshotande hos djur med nedsatt immunförsvar, dels ge opålitliga forskningsresultat.

Anläggningar i stor skala

Idag samlas ofta all djurhållning i större, moderna anläggningar. Fördelarna är många, till exempel är det:

  • möjligt att automatisera monotona och tröttande arbetsmoment, till exempel disk av burar och påfyllning av strö
  • billigare att införa modern utrustning
  • enklare att till exempel sköta tillsyn, matning och burskötsel och att skaffa vikarier vid sjukdom.
  • lättare att övervaka att lagar och bestämmelser följs.

Texten på den här sidan beskriver så kallade destinationsuppfödda försöksdjur. Andra djur kan ju bo i sin naturliga miljö och ändå klassas som försöksdjur. Till exempel räknas det som djurförsök att sätta sändare på levande, vilda djur för att kunna följa deras rörelser och beteenden i naturen. 

https://djurforsok.info/746.html