Logotyp Curie

Quiz: Vad kan du om djurförsök?

Här kan du testa dina kunskaper kring djurförsök.

Hur stor andel av alla försöksdjur i Sverige är möss?
Hur stor andel av alla försöksdjur i Sverige är möss?
Hur har antalet försöksdjur enligt EU:s definition förändrats under de senaste decennierna?
Hur har antalet försöksdjur enligt EU:s definition förändrats under de senaste decennierna?
Hur stor andel av alla djurförsök i Sverige görs på hundar, katter eller apor?
Hur stor andel av alla djurförsök i Sverige görs på hundar, katter eller apor?
Får man använda djurförsök i forskningen om det finns en alternativ metod?
Får man använda djurförsök i forskningen om det finns en alternativ metod?
Testas smink på djur i Sverige?
Testas smink på djur i Sverige?
Det finns en europeisk och en svensk definition av vad som är försöksdjur. Vilken definition omfattar flest djur?
Det finns en europeisk och en svensk definition av vad som är försöksdjur. Vilken definition omfattar flest djur?
Vilka tre djur är vanligast vid djurförsök i Sverige?
Vilka tre djur är vanligast vid djurförsök i Sverige?
På hur många djurslag måste man testa ett läkemedel innan det får användas av människor?
På hur många djurslag måste man testa ett läkemedel innan det får användas av människor?
Vem avgör om djurförsök får användas i ett forskningsprojekt i Sverige?
Vem avgör om djurförsök får användas i ett forskningsprojekt i Sverige?
Mot vilken sjukdom har vaccin utvecklats genom djurförsök på hundar?
Mot vilken sjukdom har vaccin utvecklats genom djurförsök på hundar?