Logotyp Curie

EU-direktiv för djurförsök

Sedan 2013 gäller ett direktiv från EU som kräver tuffare lagar än tidigare kring djur som används för vetenskapliga ändamål.

Lagstiftningen förstärker arbetet med att hitta alternativa metoder till djurförsök. Det handlar om att hitta sätt att ersätta, minska och förfina djurförsöken. Principen kallas 3R efter engelskans replace, reduce, refine.

Försök på människoapor förbjudna i EU

Ingrepp på människoapor, som schimpanser, gorillor och orangutanger är förbjudna från och med 2013. I Sverige har det inte gjorts några ingrepp på människoapor på flera decennier. Däremot används människoapor i djurparker ibland för beteendestudier, vilket räknas som djurförsök enligt den svenska definitionen.

Etisk prövning obligatorisk i hela EU

Etisk prövning av djurförsök är nu obligatoriskt för alla EU-länder. I Sverige har vi haft lag på etisk prövning av djurförsök sedan 1979. Med de nya reglerna inrättades också en central djurförsöksetisk nämnd i Sverige. Nämnden överprövar beslut från regionala nämnder samt utvärderar redan genomförda djurförsök.

Exempel på andra ändringar av lagar som en följd av EU-­direktivet:

  • Kraven på utbildning av de personer som arbetar med försöksdjur blir högre. Tidigare har det gått bra att arbeta med djurförsök i upp till två år utan särskild utbildning. Förutsättningen har varit att personen haft handledning i djurhuset. Nu får man inte påbörja forskning på djur utan att ha klarat av utbildningen som också innehåller ett etikmoment.
  • En nationell kommitté för skydd av försöksdjur inrättas. Kommittén ska ge råd åt behöriga myndigheter och djurskyddsorgan i frågor som rör införskaffande, uppfödning, hållande, skötsel och användning av djur i försök.

Djur som används i försök är de enda djur som avsiktligt ibland utsätts för lidande. Det är därför viktigt att kontrollera så att detta lidande inte går utöver vad som är tillåtet. I en rapport från Jordbruksverket, Djurskyddskontrollen 2020, framgår att Sverige som helhet inte uppfyller de krav som försöksdjursdirektivet ställer kring hur många användare som ska kontrolleras per år.

Läs mer om Djurskyddskontrollen hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

https://djurforsok.info/1047.html

Vad är ett EU-direktiv?

Ett EU-direktiv sätter upp vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till.