Logotyp Curie

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) är Sveriges enda universitet med renodlat medicinsk inriktning och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Stor del av den medicinska forskningen sker på KI

Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning, utbildning och samverkan medverka till att förbättra människors hälsa.

Universitetet grundades 1810 och har idag cirka 4 000 anställda och knappt 6 000 helårsstudenter. Vid Karolinska Institutet finns 16 grund­utbildnings­program och här utbildas exempelvis tandläkare, sjukgymnaster, läkare, logopeder och biomedicinare.

Runt 45 procent av all medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige sker vid Karolinska institutet.

Utser nobelpristagare

Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin utses av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet. Nobelförsamlingen består av 50 professorer vid Karolinska Institutet.

https://djurforsok.info/978.html

Lokalt djurskyddsorgan

Frågor som handlar om användandet av försöksdjur vid Karolinska institutet handläggs av ett lokalt djurskyddsorgan (LDO). Dess uppgift är bland annat att främja djurens välfärd och kvalitetssäkra försöksdjursverksamheten.