Logotyp Curie

Att förfina och minska

Celler och datorsimuleringar är viktiga för att ersätta djurförsök. Men det finns också ett antal andra sätt att minska behovet av djur och förfina forskningen så att lidande minimeras och forskningsresultaten blir bättre.

Bland annat finns det ett stort antal kemiska och biologiska metoder som kan användas istället för djur. Bakterier, svampar och växter kan också ibland bidra till att besvara en forskningsfråga så att behovet av djurförsök minskar.

Vissa djurförsök på däggdjur kan ersättas med försök på djur med mindre komplext nervsystem, till exempel insekter. Många människor tycker att det är lättare att acceptera försök på till exempel bananflugor, zebrafiskar och rundmaskar än på däggdjur.

Med större kunskap om djurs kroppar och beteenden går det också att förfina försöken så att djuren kan må bra. På så sätt är det också viktigt med en bra miljö för djuren i djurhuset.