Logotyp Curie

Forskning för djurens skull

En del djurförsök görs för djurartens egen skull. Då kan det handla om såväl laboratoriedjur som om sällskapsdjur och djur som används i lantbruket. Där kan forskningen på djur ge resultat som kan användas i vården och skötseln av andra djur inom samma art.

Djurvälfärd är ett begrepp som innebär att djur ska kunna må fysiskt och psykiskt bra. Universitet, livsmedelsproducenter och andra som håller djur, sköter eller hanterar djur måste arbeta för god djurvälfärd. En del djurförsök används för att undersöka hur djur mår och beter sig i olika miljöer för att kunna förbättra djurvälfärden.

Forskare utvecklar sätt att mäta och förstå hur djur mår. Djurens beteende studeras och till exempel smärta och rädsla kan mätas på olika sätt. Målet för forskning om djurvälfärd är ofta att djur ska få bete sig så naturligt som möjligt.

Djur i lantbruk och sällskapsdjur

En hel del djurförsök görs för djurartens egen skull. Då handlar det framför allt om sällskapsdjur och djur som används i lantbruket. Där kan forskningen på djur ge resultat som kan användas i vården och skötseln av andra djur inom samma art.

Hundar och katter som bor i familjer kan också vara med i studier, men först efter att en dispens sökts och beviljats. Det blir forskning som gynnar både djuren och människorna.