Logotyp Curie

Umeå universitet

Umeå universitet har visionen att vara ett internationellt och nationellt respekterat universitet med regionalt engagemang.

Umeå universitet har drygt 3 800 anställda och närmare 30 000 studenter inklusive forskarstuderande. 62 procent av de studerande är kvinnor. Universitetet inrättades genom riksdagsbeslut 1963 och invigdes 1965. Då fanns redan en tandläkarutbildning (sedan 1956) och en läkarutbildning (sedan 1957).

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är en av fem vid Umeå universitet och ansvarar för tolv grundutbildningsprogram samt forskning och forskarutbildning på området biomedicin och vård. Fakulteten har cirka 1 000 anställda, varav 286 disputerade lärare/forskare, cirka 3 000 helårsstudenter i grundutbildning och 450 i forskarutbildning, varav fler än 150 är anställda som doktorander. Inom fakulteten finns 13 institutioner och två forskningsinriktade centrumbildningar,

Tolv forskningsområden

Umeå universitet har valt att satsa på tolv starka forskningsområden, bland vilka följande helt eller delvis engagerar forskare vid Medicinska fakulteten:

  • Befolkningen — åldrande och livsvillkor
  • Biologisk kemi
  • Cancerforskning
  • Genusforskning
  • Infektioner
  • Nervsystemet
  • Välfärdsforskning
  • Ämnesomsättningssjukdomar

https://djurforsok.info/1001.html