Logotyp Curie

Umeå universitet

Umeå universitet har visionen att vara ett internationellt och nationellt respekterat universitet med regionalt engagemang.

Umeå universitet har drygt 4 500 anställda och närmare 38 000 studenter inklusive forskarstuderande. 62 procent av de studerande är kvinnor. Universitetet inrättades genom riksdagsbeslut 1963 och invigdes 1965. Då fanns redan en tandläkarutbildning (sedan 1956) och en läkarutbildning (sedan 1957).

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är en av fem vid Umeå universitet och ansvarar för tolv grundutbildningsprogram samt forskning och forskarutbildning på området biomedicin och vård.

Fakulteten har cirka 1 300 anställda, varav ungefär 60 procent är lärare/forskare, drygt 3 800 studerande i grundutbildning och 450 i forskarutbildning, varav ca 150 är anställda som doktorander.

Inom fakulteten finns 12 institutioner, fyra centrumbildningar och två arbetsenheter.

https://djurforsok.info/1001.html