Logotyp Curie

Djur kan användas inom forskningen om andra alternativ inte finns. Här kan du läsa mer om hur och varför, och om vilka lagar och regler som styr.

Utbildningsmaterial:

Här finns aktiviteter och övningar för elever, lärarhandleding och ett kunskapsquiz!

Vanliga frågor och svar

Nej. Sedan mars 2013 är det förbjudet med djurförsök inom kosmetikaindustrin i EU. Varken enskilda ingredienser eller färdiga produkter får testas på djur. Förbudet gäller även hygienprodukter. Det innebär att många basprodukter som tandkräm, tvål och schampo också omfattas av förbudet. Förbudet gäller också smink som importeras. Trots att kosmetika och hygienprodukter inte får testas på djur kan produkterna ändå innehålla ingredienser som är testade på djur. Det beror på att många ingredienser även har andra användningsområden, och att de i detta sammanhang testats på djur.

Djurförsök är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. Djurförsök får bara användas när det inte finns några alternativa metoder.

För att få utföra djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. I den etiska prövningen väger nämnden nyttan av forskningen mot det eventuella lidande som djuren kan utsättas för i försöket. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden är jurister. Av de tolv övriga ledamöterna i nämnden är ena hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal, medan den andra hälften består av lekmän. Några av dessa lekmän kommer från djurskyddsorganisationer.

Senast uppdaterat: