Logotyp Curie
mus i bur

Möss är vanliga i försök som handlar om att förändra arvsmassan. Bild från Göteborgs universitet. Foto Amiforma.

Vilka djur?

Den svenska definitionen av djurförsök och försöksdjur finns i djurskyddslagen. Definitionen baseras på syfte, det vill säga vad djuret ska användas till. Försöksdjur betyder att det är djur som används i djurförsök eller djur som föds upp, förvaras eller tillhandahålls för att användas i djurförsök.

Med djurförsök menar man användning av djur för:

  • Vetenskaplig forskning
  • Sjukdomsdiagnos
  • Utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
  • Undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret riskerar att lida
  • Andra jämförliga ändamål

Med djurförsök avses också framställning av djur med förändrad arvsmassa, där till exempel gentekniska metoder används.

Från och med 2003 räknas fisk som fångas genom provfiske som försöksdjur. Provfiske sker för att undersöka fiskbestånden i våra vattendrag.

Definition av försöksdjur

Försöksdjur betyder att det är djur som används i djurförsök eller djur som föds upp, förvaras eller tillhandahålls för att användas i djurförsök.