Logotyp Curie

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet har mer än 50 000 studenter och 6 000 forskarstuderande, forskare, lärare och annan personal, fördelade på åtta fakulteter. Vid två av dessa, Sahlgrenska akademin och Naturvetenskapliga fakulteten, bedrivs forskning och undervisning inom naturvetenskap och medicin, där djurförsök är en del av verksamheten.

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Här bedrivs forskning och undervisning inom medicin, farmaci, odontologi och vårdvetenskap.

Akademin har 18 utbildningsprogram för bland annat tandläkare, läkare, apotekare och sjuksköterskor. Fakultetens starkare forskningsområden är hjärta-kärl, pediatrik, biomedicin, odontologi, vaccin och farmakologi. År 2000 belönades professor emeritus Arvid Carlsson med Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sin forskning inom neurofarmakologi.

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten bedriver forskning och utbildning inom det naturvetenskapliga området. Fakultetens verksamhet spänner över allt ifrån grundläggande naturvetenskap till tillämpningar inom exempelvis miljö, klimat, livsvetenskaper och biologisk mångfald. Fakulteten erbjuder 16 utbildningsprogram inom bland annat biologi, kemi och fysik.

https://djurforsok.info/980.html

Policy om djurförsök

Göteborgs universitet har en policy för djurförsök samt ett djurskyddsorgan som bland annat arbetar med utbildning i 3R och djurens välfärd.